Lži ze strany evropských byrokratů o glyfosátu jsou příkladem, že stále více občanů žádá úplný odchod z EU
Autor: AC24.cz | Publikováno: 21.05.2016 | Rubrika: JAK ŽIJEME
Ilustrace
Komise EU je jasně odhodlána schválit „pravděpodobný lidský karcinogen gykofosát i přes převažující důkazy o jeho jedovatosti.

 Jsou jasně svolní spolu s Washingtonem upřednostnit stranu Monsanta a lobby chemických herbicidů agro-byznysu před obavami občanů EU o zdraví a bezpečnost. Právně myslící by to mohl nazvat nedbalostním trestným činem. Problém je v nadcházejícím obnovení licence k používání nejspíš karcinogenního glyfosátu, hlavní ingredience široce používaného herbicidu od Monsanta Roundup®.

Intenzita lží a snah o klamání ze strany byrokratů EU bez tváře ohledně problematiky glyfosátu je ukázkou toho, proč čím dál více občanů EU žádá úplný „odchod“ z Evropské unie.

Počátkem tohoto roku doporučila Komise EU opětovné schválení této licence pro kontroverzní glyfosát na dalších 15 let. Prohlásili, že jejich rozhodnutí pro „ANO“ bylo založeno na nálezu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), že neexistuje žádný důvod myslet si, že glyfosát je karcinogenní.

Tento nález nebyl ani podpořen otevřeným odhalením odpovídající studie EFSA o zdraví a bezpečnosti, o které tvrdil, že z ní vychází, ale šel úplně proti nálezu Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci (IARC), že herbicid glyfosát používaný ve většině GMO rostlinách po celém světě a ve spoustě dalších plodin a dokonce i na domácích zahradách je „nejspíš lidský karcinogen.“ V laické mluvě to znamená více než 50% šanci, že vystavení se mu způsobuje u lidí rakovinu, což bylo testováno na běžné pitné vodě nebo na potravinářských plodinách stříkaných Roundupem či jiným na glyfosátu založeným herbicidem.

EFSA zakládá své stanovisko výlučně na zprávě německého Spolkového institutu pro hodnocení rizika (BfR), který to následně vzal z jasné zaujaté zprávy od Monsanta a od dalších skupin agro-chemického průmyslu, a ten řekl, že je „nepravděpodobné“, aby představoval riziko rakoviny. IARC použil data pouze z veřejné domény, ale zkorumpovaný německý BfR založil svou zprávu na tajných průmyslových studiích, jejichž zveřejnění pro IARC nebo pro veřejnost bylo odmítnuto.

Veřejný nátlak, námitky několika států EU a petice napříč celou EU podepsaná více než jedním milionem občanů EU žádají skoncování s používáním glyfosátu stejně jako protestní dopis podepsaný téměř stovkou vůdčích vědců, který je adresovaný eurokomisaři zdravotní a potravinové bezpečnosti (rovněž známému jako DG SANTE) Vytenisu Adndriukaitisovi vedla k prohlášení Andriukaiteise z počátku dubna naznačujícímu novou citlivost k jasnému přání lidí, aby nebyli svévolně vystavováni rakovinotvorným činidlům ve svých potravinách a v pitné vodě pocházejících z rozšířených postřiků glyfosátem.

Teď o pouhé dva týdny později ten samý nezdravý eurobyrokrat pro zdraví Andriukaitis zase obrátil. 26. dubna se komisař DG SANTE setkal s vůdci bloku Socialistů a Demokratů v Evropském parlamentu. Na této schůzce projevoval hrubou přezíravost k jakýmkoliv návrhům na omezení tohoto nebezpečného herbicidu. Andriukalitis oznámil svůj plán na znovu schválení glyfosátu na deset let bez jakýchkoliv konkrétních omezení.

 

 

Washingtonská taktika tvrdé ruky vůči Komisi EU

Za povšimnutí stojí, že eurokomisař zdraví a potravinové bezpečnosti Andriukaitis v prosinci 2015 jel do Washingtonu, kde se setkal s americkým obchodním vyjednavačem Michaelem Fromanem. Podle interních dokumentů Komise EU z washingtonské schůzky, které na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získalo několik nevládních organizací Wahington na Adriukaitise tvrdě tlačil, aby dal výjimky rostlinám a živočichům vytvářeným pomocí „editace genů“ a dalších nových technik z existujících předpisů EU o GMO. Jak řekla ředitelka Geenpeace pro potravinovou politiku EU Franziska Achterberg: „Komise musí uznat, že editace genů je genetické inženýrství.“ Tato změna jména je jen dalším klamem, o který se Washington a Monsanto kabala za GMO snaží obejít rigorózní bezpečnostní testy a označování.

Ty dokumenty ukazují, že Washington od EU chce, aby odhodila všechny zdravotní a ekologické obranné mechanismy kolem GMO a vydláždila cestu pro transatlantickou obchodní dohodu (TTIP). Další kolo vyjednávání o TTIP začalo 25. dubna v New Yorku. Zdravotní eurokomisař Andriukaitis spěchající prorazit s obnovením licence pro glyfosát v květnu jasně jen dalším odrazem nesmírného tlaku Washingtonu na nikomu se nezodpovídající byrokracii Komise EU. Toto je známo jako „demokratický deficit“.

Žádné překvapení, že DG SANTE Andriukaitis zcela ignoroval hlasování parlamentní většiny z počátku dubna, schválené 374 hlasy pro ku 225 proti, o tvrdých omezeních na glyfosát založených na principu „předběžné opatrnosti.“ Tento princip uvádí, že když existují závažné pochybnosti o rizicích pro lidi či zvířata, vyřazuje se kvůli opatrnosti. Většina členů poradních orgánů Evropského parlamentu hlasovala pro doporučení omezení doby licence z 15 na 7 let. Dále volali po významných omezeních používání glyfosátu:

  • nepovolovat neprofesionální použití
  • nepovolovat v blízkosti veřejných parků, hřišť, zahrad
  • nepovolovat, kde ke kontrole plevelů stačí systémy zvládání škůdců
  • přísná omezení pro nasazení před sklizní (usušení), které je považováno za nepřijatelné

Podle skupin jako Britská asociace půdy a skupiny sledování GMO Trvale udržitelný puls požaduje rezoluce Europarlamentu přísné omezení nasazení glyfosátu na plodiny ‚před sklizní‘. To se mluví o praxi postřiku plodin do dvou týdnů před sklizní, aby ty rostliny ‚uschly‘ a usnadnily tak sklizeň. Takové předsklizňové nasazení glyfosfátu je kanálem pro vystavení lidí glyfosátu přes sklízené plodiny. Současné formulace pro glyfosát licencují širokou škálu plodin včetně pšenice, ječmene, ovsa, řepky olejky (kanoly), lnu, fazolí a hrachu. O tomto použití se má za to, že je hlavním zdrojem toxického herbicidu glyfosát a jeho zbytků v chlebě.

Toto hlasování Europarlamentu není pro Komisi a členské státy EU závazné, má však morální váhu. Teď k morální protiváze zůstávají už jen různé členské státy EU. Členské státy EU provedou konečné hlasování o glyfosátu v květnu. Sázky jsou vysoké. Zákaz glyfosátu v EU by mohlo být pro geneticky modifikované zemědělství po celém světě zvukem umíráčku. Že by teď nastal zdravý obrat?

F. William Engdahl

Zdroj: journal-neo.org